MITEN TEEMME?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Työnohjausprosessi alkaa tapaamisella toimeksiantajan kanssa. Tapaamisessa selvitetään toimeksiantajan toiveita ja tavoitteita. Jos yhteistyöhön on halua, laaditaan työnohjaussopimus. Siinä määritellään mm. tapaamistiheys, työnohjauksen kesto, kustannukset, tapaamispaikka, tavoitteet ja kuinka toimia mahdollisessa työnohjauksen peruuntumisessa.

Ryhmätyönohjauksessa päätoimintamuotona on keskustelu. Ryhmäkoon kasvaminen suuremmaksi kuin 8 henkeä ei ole toivottavaa. Mikäli työyhteisö on suurempi ja ryhmiä tulee useampi, yksi työnohjauksen tehtävistä on ratkaista, kuinka ryhmät kommunikoivat keskenään. Yksi mahdollisuus on säännöllisesti pidettävä suurryhmä, johon kaikki osallistuvat. Esimiehen osallistuminen istuntoihin on sovittava asia. Kuten monilla muillakin asioilla, myös esimiehen osallistumisella tai osallistumattomuudella on puolensa. Avoin keskustelu on usein helpompaa, jos esimies ei ole paikalla. Tällöin on kuitenkin välttämätöntä löytää kanava esimiehen ja ryhmän kommunikointiin. On vaikea edes yrittää korjata asioita, joita henkilökunta kokee tärkeäksi, jos esimies ei tiedä, mitä ne ovat. Esimiehen läsnäollessa kanava on auki, mutta ongelmana se, saadaanko henkilökunta puhumaan tärkeiksi kokemistaan epäkohdista. Kritiikin kohdistaminen olosuhteisiin koetaan kritiikiksi esimiestä kohtaan, mikä ei ole kasvokkain helppoa.

Puhumisen ohella voidaan työnohjauksessa käyttää ns. toiminnallisia menetelmia kuten draamaa, kirjoittamista tai piirtämistäkin. Toiminnalliset menetelmät ovat toisinaan tehokkaita apukeinoja päästä asian ytimeen, kun puhumisella ei edetä. Toiminnallisten menetelmien käyttö edellyttää kuitenkin ryhmän suostumusta.

Tyypillinen työnohjauksen kesto on 1-2 vuotta. Tapaaminen kestää 1,5 tuntia ja toteutuu 2-4 viikon välein. Mikäli kysymyksessä on yksittäinen työhön liittyvä asia, voidaan sopia myös n. 10 kerran ratkaisukeskeisestä työnohjauksesta. Yleensä kesälomien aikana työnohjauksesta pidetään tauko.