MITÄ TEEMME?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Työnohjausryhmissä käsitellään ryhmän käsittelemisen arvoiseksi kokemia asioita ja etsitään ratkaisuvaihtoehtoja mm. työn kehittämiseen, työssä jaksamiseen ja perustehtävään liittyvissä kysymyksissä.

Työnohjausta tehdään pienryhmissä. Mikäli ryhmäkoko kasvaa suureksi, on se este työnohjauksen perustekijöille.

Työnohjauksen perustekijät ovat turvallisuus, luottamuksellisuus ja ilmaisun helppous.

Yksilötyönohjauksessa on työntekijällä mahdollisuus pohtia henkilökohtaisella tasolla mm. omaa asemaansa työyhteisössä ja myös purkaa työhön liittyviä paineita luottamuksellisesti. Etenkin esimiehet ovat usein tilanteessa, jossa työhön liittyvistä vaikeuksista ei tunnu turvalliselta puhua alaisten eikä myöskään omien esimiesten kanssa.